Miluješ Pana,Boha tveho,všeckym srdcem svym,všeckou duši svou,všeckou silou svou,všeckimi myšlenkami svymi,a blizniho tveho jak sameho sebe?

 

 

www.svidoctvo.lviv.ua                T  o  p               www.verkhola.narod.ru

 

Українська English Espańiol Français Deutsch Русский Italiano Česky

 

 

I Co bylo,skutečnou příčinou války 2001-ho,v Afganistaně?

II Brzo bude.Zatim na   Sp Ua En Ru

III Zatim na   Ua  Ru

4  Ua .

5  Ua  Ru.

6  Ua  Ru.

4 Dal bude...

 

 

Co bylo,skutečnou příčinou války 2001-ho,v Afganistaně?

 

         Ne jednou chystal se uvedomit o tom,proč se stala tato událost v Afganistaně.Zvlášt’,když několikrát přecetl jsem kritizování Ameriky,a její spojenců,v čas antiválecných demonstrací.A takye hodně věcí opoutano záhadou.

         I ne jednou říkal známým,ze napíšu,aby lidstvo vědělo pravdu.Ale uplynul skoro rok,jak  slova nezdržel.

         Proto,možná,trest Boží aj mně byl tíme já na konci června předloni,dopadl v havarii,nenapsav o tom,co věděl a sliboval, zejména po tom,jak v dubnu 2002 roku,vůči tomuto tématu měl dvě videní,-druhé už z pocitem nutnosti nejrychlejšího napsaní,i mé zodpovednosti za protahování.

         Já dál nepsal.Publikuji až ted,i když v základě,napsáno už více roku a půl zpátky.Ale udělá li lidstvo,z přečtěneho,pravé vývody?-Mám nadeji.

         Tak ode dneška všichni,kdo dozví se o tom,atnemají odvahu posuzovat děje koalice.Nebotstanete soudci skutku Božího.

         Pravda v tom, že antitalibovská válka-to bič Vsemohoucího,Afganistanu a jeho vlasti.Rukama spojenců.

         Za co?Za terakty 11 záři?

         Ne.

         11 září,otevřený důvod,aby zemí v čele se Spojenýmí Státy,zničily režim sluh d’abla.Jak v příkladech biblických časů:spachaný hřích-za ním trest.

         Nejvíc zavřenou od ocí příčinou všeho,bylo pronasledování na konci srpna 2001r.,i odsouzení k trestu smrti,za držení křest’anské literatury nebo šířeni křest’anství,těch několiká kázatelů jediněvhodného Bohu na planetě učení-slova Ježíše,kteří měli odvahu ,ze všech stovek milionů křest’an světa,vyjít na přikaz Evangelia v hnízdo d’ablovo,aby vytrhávat ze tmy a bloudu,vládnoucích nad miliardamí duš Asie a části Afriky,těch,kdo uvěřivše ve jméno Páně,spasou se,pokají se,pokrští se,i budou držet se učení jediného Spasitele světa,odhodiv se religi a nauky satanovy.

         To znamená vše,co nezaloženo na Novéj Smlouvě (beze sektářských překrucování),která vychází z Bible.Co přímo přiznal aj démon,jak promluvil uprostřed brezna 2002 roku.

         Někdo řekne,-dřív taky byly pronásledování v různých koncích,v různé casy,křest’an,sluh Slova Božího,a nic mohoucím za to nebylo,a když i stavalo se,-to jak vědět,že to byl někomu trest Všedržitele za religii?

         Slozitě tvrdit,jestli nebylo někomu přímo zjeveno.O mnichu v Palestině,v čase Druhé světové,i příčinu napadení Hitlera na Sovětský svaz, vy určitě slyšeli.

         Ale ve 2001 roce,v srpnu,nezadlouho po zprávách o zasouzených fundamentalistickým Talibánem křest’anech(jakých konfesí,ani jsem nevěděl),stalo se tohle.

         Mně, hřísníku největšímu,na té chatě v lese,na hoře,kde jsem bydlel.

         Co?Jak?Proč?

         Když uslyšel zvěsti o událostech v Afganistaně v rozhlase,-televize a tiska nebylo,mně se to dotklo.A s každou správou,víc a víc.

         Pak,za pár dní,všechny ty zmíchané pocity,porodily ve mně jakoby hněv na tyto bezbožníky.

         I na začátku nesvědomitě,a s růstem hněvu -vše mocněji,svědomiteji,stal já přidávat ke každodenním voláním k Svaté Troici,-prosby o tězkém potrestání vsech,kdo pronásledují za Slovo Boží,i měl jsem na pozoru nejdřív islámský Talibán.

         Nebot’ ‘kdo neni se Mnou -ten proti Mně’,řekl Pán,i-’všechno,co udělali jednomu z malých těch,co věří ve jméno Moje,-Mně udelali’.Se vsemí hroznýmí důsledky,co z nedodržení tohoto vyplyvají.

         Po několika dnech stále víc žárlivých volání na příklad :’ Otče náš,kde Ty?Ve jméno Ježíše Krista prosím,zasáhni vší silou Svou proti bezbožníkům.Potrestej všemi tresty Tvými pronásledujících za učení Tvé...’,probudil jsem se ráno ,i ve zvláštním duchovním stavu,začál moc silně,dlouho,o tom i jiném,vzývat k Bohu.

         Znenadání,v ranním tichu,udeřil hrom...

         Takové síly a délky,za 26 let života neslyšel.

         Velká chata třasla se.Okna,pevně zasklené,zvonily...

         Potom zase stalo ticho.Záden déšt’,tím víc bouřka,v těchto dnech nebyly.Nebe,bylo zatažené bílýmí mraky,ne to že by šedými,deštivými.Jak přichází bouře,vy víte-postupně nabírá moci,hřmí nejednou krát.Tady,-jen jednou.

         Hřmění slyšeli aj spolupracovníci po práci,ve vesnici poblíž,kam nezadlouho jsem přišel.Blesk,udeřiv do stromu,někde výš na hoře,spálil nebo povalil část z ně,jak řekl potom známý,co bydlí pod ní.

         Kdesi v tito dnech,jak sklizelí urodu,před 2-ym hřměním,nebo zatim,ne pamatuji,mezi jinymi pracovnikama,znenadaní slunečni svět zmizel,objavila se tma.

         A v ní,ve vyšce svitlo,a v něm v černém oblečení,z kapturem,jak na ikonech podavajut starodavnich ukrajinskich svátych,Antonija čili Feodosija Pečerskich,postava nezvěstneho,ktery,napůl se obratil,i do mně řekl : Čекаj mіlostí ! .

         Ja podal se k němu,ale on už zmizel,i jenom hlás je slyšel,jak on řekl : Alе ne hned! .

         Kdo to býl ?

         Zvěsti že z Asie,pricházely dál.

         Dál aj já často volal k Bohu,i když ne tak nadšeně,jak v tom ranu,-o různém,nejvíc však za tresty pro děti lukaveho.

         Do dvou týdnech,záse dlouho žárlivě vzýval k Bohu Otci,Panu Ježíši,Duchu Svatému,o všech vážných otázkach podle meho mínění,včetně s Talibánem...

         Náhle zase udeřilo tahle hřmění...Počasí bylo stejné,jak i tehdy.

         V ten čas,mezi dvěma hromy,nebo před prvním,nepamatuji,které rozumím jak znamení ode Nejvyššího-díky,sláva a chvála Kterému za všechno i všech kdo Pána,dneska a věčně,amen!,-že hlas muj uslyšen,-vedle,v práci,určitě od duchovného napětí,uviděl svého ducha nebo duši,v podobě postavy z ohně,volající,v hněvu.

         Za pár dní po druhém hřmění,stalo se v Americe 11 září...

         Následek?

         Neuplynul měsíc,jak vojska koalice,začala válku v Afganistaně.

         Všíchni odsouzené křest’ané,jsou osvobození i živí (i když pro uskutečnění svých černých  skutků,islámisté měli moře času),tisíc talibů zhynela,ti co zachránili se,spojení s Al’-Kajdou,-jsou pronásledováni po celé Zemí,donuceni schovávat se,žijí v nepřetržité hrozbě být chycenýmí(i dopadají,-už stovky jsou na Guantanamo),i stanout samými před soudy.Národy že země,ktere oblibili poslouchat nepravdu,jedna z forem které-učení posedlého démonem Mohameda,-

dopadli v ještě větší bídu,a reřim antikrista,možná přímo neni účastný na napadení,-zničený...

         Tak na nich vyplnilo se aj jiné řečené Pánem o křest’anech,i těch,kdo jim ublíží :’ Vy chram Ducha Svatého,a kdo chrám bourá,toho Bůh zbourá ’.

         I ted’ je prostor a svoboda,pro kázánií pravdy-učeni Boha a Otce,předané na obrácení a spaseni národům Bohem Synem Ježíšem Kristem.

         Někdo řekne o mně,-on ukrajinec’,křest’anin,proto mu lehce přivolavat mstu Boží na jiné úřady,a miliardy zvedených satanem...

         Ano,ukrajinec’.I nekompromisny přívrženec Spasitele světa.(Vědomě neříkám’věřící’,poněvadž už těch,co jenom uvěřili,meli by provázet znamení,dané v posledních větách Evangelia Marka).

         No kdyby narodil jsem se začatkem XX století,-stejně vzýval by o trestech Božích na bezbožníký u vlasti v Sovětském svazu,co pojmenovali se ‘komunisté’,mezi kterými vedle internacionálních nevěrnych,bylo nemálo krajanů,-kteří ve 20-ých,30-ých,40-ých letech,přidaly ruce k genocidám milionů,převázně ukrajinců,umělými hladomory; zvěřskych vražd desítek tisíc politvěznů ve vězenich,i hazeni živých v zatopené sůlné doly ,při ustupě před nacístama,1941-ho,-jenom v Ukrajině(nevím,jestli bylo to aj v jiných republikách ); ruinace v celém ateistickém impériu tisíc křest’anských kostelů,klášterů,oloupení duchovních relikví;zničení křest’anského kněžstvi,elity národů,vrcholem brutality které,bylo potopení květu ukrajinské inteligence z lodi v Ledovém oceáně,v 1937 roce,na čest ‘ velké říjnové socialistické revoluce ’,masových deportací v koncentráky,nuceného vystihování na Krajní Sever,Sibiř,Střední Asijí,milionů lidí,prohlašených ‘nepřítelí národa’,mezi nimi celé národnosti z jejich etnického území,násilné asimilace stovek národů,s cílem stvoření chimérickeho společenství ‘jediného sovětského národa’,který cestou šiření marksisticko-leninské hereze,rozpali požár ‘světové proletařské revoluce’,i po zvalení buržozně-kapitalistické vlasti,nastolí svoji vlast Sovětů,a potom,na mrtvolech umucených,postaví svou utopii-‘světlou budoucnost’.

         Ale díky Otci Nebeskému,že nedal celému světu pocítit na sobě,všechny etapy budování tohoto d’abelského bloudu,(jedním z postulátů kterého,zejména v SSSR,bylo tvrzení,že Boha není,a religie-to je opium pro národ; a slovy ‘Bezbožnik’,’Antireligioznik’,i podobnými,-drze pojmenovali noviny,časopisy,organizace atd.),a jiných jeho zločinů-spachaných za mnoho desetiletí u nás,i v některých jiných státech!

         Staň se něco takové v dnešním čase,ne to že by ve světě,aj v Ukrajině,nebo v mém Lvově,bud’te jisti,že společnost jazyka pro mně neni překážkou,aby zopakovat reakci 2001 roku na hlavy nečistých,jak by oni ne pojmenovali se,-pravověrnými,předními,progresívními,dokonce aj vyvolenými nebo svatými.

         Ale ve vlasti Zapadni Ukrajiny přesvědčen,co neřeknu o zbytku,když vzpomínám masové mlacení lidi,policejními jednotkami v 96 roce v Kyjevě,při pohřbu patriarchy,i nepotrestanost organizátorů,nehledě na výšku obsazených postávení,většína kterých do dneška nachází se u vlasti,i myslí si,že z časem všechno zapomene se,i lehce mine.A ted’ ještě i vražda žurnalisty Honhadze, na objednávku prezidenta L.Kučmy, hlavořezami z jeho okolí...

         Kdyby byl ještě někdo,kdo bude tak modlit Tvůrce za jiných pronásledovaných,jak mně nebude.Protože určitě ne nadarmo  uviděl nezadlouho po začátku války,v chatě,duše zabitých za Jeho Slovo,jak určité množství ohnivých postav,co stali vedle sebe,přibližně tak popsáno ve Zjevení Jana.Z čeho mám dohad,odkud čekat návštěvu,ale není znamo kdy.I když to mohou být i jiní.Ale kdo by to nebyl,dlouho nemyslíte,jed’te.

         Musím říct,že tak,jak stalo se,ani nevěděl,že se stane,ani nedoufal.

         I když ted’,s odstupem času,po přebírání v paměti velkých předivných věcí,co se stali v létě 2001-ho,od Pana Ježíše Krista v červnu,i znamení slunce,kříže a srdce,-po dlouhém pokání za hříchy své a lidstva,-od Boha v červenci a srpnu (kteří měli provázet  odpouštění,jak bylo předtím napsáno kdesi v Posláních) nezadlouho před prvním hromem,-o kterých  nikdo,kromě nemnohych nevědí,-lze  říct,že něco mimořádného mohlo státse aj tehdy...

         A vy všichni,kdo miluje Boha,bud’te věrni Kristu do konce,bořte se za Něj a Jeho učení vší silou,i odměna vaše bude velkou,nejen ve věčnosti s Ním,ale už i tady,za života!

         Pro ještě jedno důležite zasvědčení,potřebné E-mejly nejen prostředků masové informace,ale aj představitelů větví vlasti všech států.Pište o nich,kdo ví,prosím,na: svidoctvo@ukr.net.

        Text v jazycích,na které dá se přeložit,bude na : http://www.svidoctvo.lviv.ua, www.verkhola.narod.ru , 6.8.2004.

        Děkuji všem,kdo pomohli přeložit i rozeslat to svědectví.Kdo pošle ten text ve svém jazyce,on  taky bude uložen na veb stránce.

        Požehnání Pána necht’ se všemi kdo je Jeho!

        P.S. Aby nikdo nemyslel,že výš napsáné-mistika,výmysly nezvěstného,nebo,že já někoho,kromě Boha,bojím se,nebo schovávám se od zodpovědnosti za své slova,proto davám svou adresu : Ukrajina,m.L’viv, 79034,ul.Myšuhy 9/14,Verchola Marjan.

 

 

 

 

 

1 Kor.12-14 33

 

 

 

  !   Х       Х       І   !

 

 

 

www.verkhola.narod.ru/Poslannya.htm

 

1      2

 

 

            1               2               3               4               5               6               7               8               9

 

 

Account

 

 

 

Hosted by uCoz